1.  งานรังสีวินิจฉัย (Radiological Imaging)

1.4  เอกซเรย์เต้านม (Mammography Imaging)

การตรวจเอกซเรย์เต้านม
    (Mammography )

การเอกซเรย์เต้านม หมายถึง การตรวจทางรังสีของเต้านม โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษในการตรวจ เพื่อค้นหาความผิดปกติของเต้านม เช่น ก้อนในเต้านมว่าเป็นก้อนเนื้องอก ถุงน้ำ ถุงไขมัน หรือมะเร็ง , หาความผิดปกติ  ของต่อมน้ำเหลือง เพื่อหาตำแหน่งของสิ่งผิดปกติในเต้านม ผู้รับการตรวจจะได้รับรังสีน้อยมาก

วิธีการตรวจเอกซเรย์เต้านม

หมายเหตุ

รับปรึกษาทุกวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ )

ทำหัตถการ (PTBD) และ (FNA)

ทุกวันเวลา 13.00น.-16.30น.

 

ทำหัตถการ ( RFA) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น.ที่ห้องผ่าตัด

 

แพทย์ประจำกลุ่มงานรังวินิจฉัยฯ

1. แพทย์หญิง น้ำทิพย์ หมั่นพลศรี

2. แพทย์หญิง ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล

 

 

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

08. 30 – 16.30 น. แพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษา

 

ติดต่อสอบถามและนัดหมาย

โทรศัพท์

042-207375-80 ต่อ 118 หรือ 126

กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

36 หมู่ 1 ถ. อุดร-ขอนแก่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

โทร 042- 207375-80 ต่อ 118,126 Fax. 042-207384